Reformationen 500 år

Reformationen 500 årUdstillingskatalog tilsærudstillingen  Reformationen - 500 år på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. September 2017.

Hft. 33 sider