Portræt Nu for Børn 2017

Portræt Nu for Børn 2017Katalog til Udstilling Portræt Nu for børn 2017 på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.